Projekt z Wydziału Biologii Środowiskowej z finansowaniem w ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego Związku Uczelni Lubelskich

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że projekt pt.: „Zalew Zemborzycki i rzeka Bystrzyca pod lupą – jakie zagrożenia skrywają? Czas je poznać” zajął drugie miejsce w głosowaniu w ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego Związku Uczelni Lubelskich. Celem projektu będzie zbadanie wód i osadów dennych zalewu oraz rzeki pod kątem zanieczyszczenia wybranymi pestycydami, lekami (w tym hormonalnymi), metalami ciężkimi i toksynami sinicowymi. Wykonane zostaną także badania toksyczności ostrej substancji występujących w próbach wody w największej ilości. Projekt posłuży podniesieniu świadomości społeczności akademickiej oraz mieszkańców Lublina na temat zagrożeń związanych z eutrofizacją i zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, a w przyszłości może pomóc w opracowaniu metod zapobiegania zanieczyszczeniom oraz przywróceniu rekreacyjnej funkcji akwenu i rzeki. Projekt będzie realizowany przez cztery lubelskie uczelnie. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prace badawcze będą wykonywane przez pracowników Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Wydziału Biologii Środowiskowej oraz studentów Koła Naukowego Hydrobiologii i Ochrony Środowiska.