Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej w kolejnym podcaście Drawieńskiego Parku Narodowego

W ostatnich latach na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego prowadzony był monitoring wybranych grup owadów wodnych, w których uczestniczyła pracownica Wydziału Biologii Środowiskowej z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt – Pani dr hab. Edyta Buczyńska, profesor uczelni. W celu popularyzowania wiedzy dotyczącej makrobezkręgowców bentosowych zasiedlających ekosystemy wodne parku, dr hab. Edyta Buczyńska wraz z dr hab. Pawłem Buczyńskim, profesorem uczelni (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS) przyjęli w lipcu 2022 r. zaproszenie do studia podcastowego Drawieńskiego PN. Jest to jedyne multimedialne studio tego typu w polskich parkach narodowych, w którym nagrywane są eko-audycje. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych  dwóch odcinków podcastu, tym razem to badania terenowe nad makrobezkręgowcami.