Pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej powołani do Rady Naukowej ds. Ochrony Środowiska przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

 

Z przyjemnością informujemy, że trzech pracowników Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało powołanych w skład Rady Naukowej ds. Ochrony Środowiska przy Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. Są to: dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni z Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni oraz dr hab. Ignacy Kitowski, prof. uczelni z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt. Wydarzenie odbyło się podczas Forum Gospodarczego w ramach obchodów Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Nowo utworzona Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dla Spółki w zakresie działań związanych z ochroną środowiska, realizowanych lub planowanych do realizacji przez Spółkę oraz w wybranych przypadkach, przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LW Bogdanka.