Pracownicy Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin przy Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii Środowiskowej – dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni oraz dr hab. Renata Matraszek Gawron, prof. uczelni – jako redaktorzy tematycznych wydań czasopism Molecules oraz Plants serdecznie zapraszają do składania oryginalnych prac badawczych oraz publikacji przeglądowych do następujących numerów specjalnych:

Molecules (IF 3,267; MNiSW 100 pkt) – ‘Products of Plant Specialized Metabolism: Pharmaceutical, Biotechnological and Biological Functions’

(termin nadsyłania prac 30 listopad 2021)

Molecules
Zobacz

Plants (IF 2,762; MNiSW 70 pkt) – ‘Mineral Nutrition and Plant Abiotic Stress Resistance’ (termin nadsyłania prac 10 luty 2022)

Plants
Zobacz