Pracownicy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin przeprowadzili wykład i warsztaty dla uczniów z XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie.

Pracownicy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin w dniu 02.06.2022 przeprowadzili wykład i warsztaty dla uczniów z XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie.
Dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni wygłosiła wykład „Surowce kosmetyczne na przestrzeni wieków” oraz przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Truskawkowy balsam do ust – praktyczne wykonanie”.
Młodzież uczestniczyła również w warsztatach „Szukamy barwników w komórce roślinnej”. Zapoznano młodzież z różnymi roślinnymi surowcami kosmetycznymi, dostarczającymi m.in. barwniki i biologicznie aktywne związki antyoksydacyjne wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Uczniowie samodzielnie przygotowali preparaty mikroskopowe, mieli okazję wykonać barwienie za pomocą testów histochemicznych. Ponadto uczestnicy warsztatów przy użyciu mikroskopii świetlnej jasnego pola obserwowali lokalizację barwników i innych wybarwionych aktywnych związków chemicznych w komórkach roślinnych różnych gatunków roślin. Warsztaty prowadziły dr Marta Dmitruk oraz dr Aneta Sulborska- Różycka.