Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony środowiska a w szczególności ochrony przyrody. Nadzór merytoryczny nad budową i rozmieszczeniem budek lęgowych dla ptaków.

Tytuł projektu: Opieka naukowa nad zagadnieniami ochrony środowiska a w szczególności ochrony przyrody. Nadzór merytoryczny nad budową i rozmieszczeniem budek lęgowych dla ptaków.

 

Kierownik projektu: dr Marek Nieoczym, Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

 

Źródło finansowania: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie

 

Cel projektu: Wskazanie gatunków ptaków, dziuplaków i półdziuplaków, które gniazdują na terenie osiedli miejskich. Przygotowanie wytycznych dotyczących konstrukcji określonych typów skrzynek lęgowych oraz ich montażu, konserwacji i rozmieszczenia na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wskazanie miejsc do zawieszania skrzynek lęgowych dla jerzyków Apusapus.

 

Efekty projektu: Wzrost bioróżnorodności, zagęszczeń i sukcesu lęgowego synantropijnych gatunków ptaków lęgowych zasiedlających skrzynki lęgowew obrębie osiedli miejskich.