Ogłoszenie o terminach egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w r. ak. 2022/2023

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI DLA KIERUNKU

BIOKOSMETOLOGIA studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2021/2022

planowany jest w dniach 05-06.07.2023 r.
od godz. 08:30 (05.07),

od godz. 09:00 (06.07), Rektorat pok.357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Bożena Denisow

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona projektu inżynierskiego DLA KIERUNKU

BIOKOSMETOLOGIA studia niestacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2019/2020 planowany jest w dniu 07.07.2023 r.
od godz. 08:30,  Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA STOSOWANA studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2020/2021

planowany jest w dniach 30.06.2023 r. (termin dla chętnych od godz. 08:30) i 07.07.2023 r. (od ok. godz. 14:00), Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI DLA KIERUNKU

OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2021/2022 planowany jest w dniach 03.07.2023 r. i 10.07.2023 r.
od godz. 08:30, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dr hab. prof. uczelni Magdalena Pogorzelec

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI DLA KIERUNKU

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA SĄDOWA studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2021/2022

planowany jest w dniach 30.06.2023 r. (termin dla chętnych) i 04.07.2023 r.
od godz. 08:30, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI DLA KIERUNKU

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA SĄDOWA studia niestacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2021/2022

planowany jest w dniach 30.06.2023 r. (termin dla chętnych) i 04.07.2023 r.
od godz. 08:30, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan