Ogłoszenie o terminach egzaminów dyplomowych na studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w r. ak. 2021/2022

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI DLA KIERUNKÓW

 

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA SĄDOWA studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2020/2021

 

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA SĄDOWA studia niestacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2020/2021

 

OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2020/2021

 

planowany jest w dniach:

 

24 czerwca 2022 r.

(termin kierowany do studentów, którzy chcą wcześniej przystąpić do egzaminu)

Rektorat, pok. 357

 

 

06 – 07 – 08 lipca 2022 r.

11 lipca 2022 r.

w godz. 09:00 – 15:00, Sala Konferencyjna Agro II

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Bożena Denisow