Ogłoszenie o terminach egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i inżyniera w r. ak. 2021/2022

 

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona zagadnienia problemowego DLA KIERUNKU

BIOLOGIA, spec. Biologia stosowana studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2019/2020

planowany jest w dniu 30 czerwca 2022 r.
w godz. 08:00 – 16:00,
  Rektorat pok.357

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI DLA KIERUNKU

OCHRONA ŚRODOWISKA studia niestacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2018/2019

planowany jest w dniu 06 lipca 2022 r. (środa)
w godz. 09:00 – 14:30, Rektorat pok.357

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan