Ogłoszenie o terminach egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera w r. ak. 2022/2023

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona projektu inżynierskiego DLA KIERUNKU

BIOKOSMETOLOGIA studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2019/2020

planowany jest w dniach od 06.02. do 13.02.2023 r.
od godz. 08:30,
  Rektorat pok.357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Bożena Denisow

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona projektu inżynierskiego DLA KIERUNKU

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE studia stacjonarne I stopnia,

profil ogólnoakademicki, nabór 2019/2020

planowany jest w dniu 14.02.2023 r.
od godz. 08:30, Rektorat pok.357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona projektu inżynierskiego DLA KIERUNKU

OCHRONA ŚRODOWISKA studia stacjonarne I stopnia, profil ogólnoakademicki, nabór 2019/2020

planowany jest w dniu 15.02.2023 r.
od godz. 08:30, Rektorat pok.357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan