Ogłoszenie o terminach egzaminów dyplomowych na studiach I i II stopnia w r. ak. 2023/2024

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI na kierunku

OCHRONA ŚRODOWISKA
studia stacjonarne II stopnia dla naboru 2022/2023


planowany jest w dniach

24 – 25.06.2024 r. od godz. 08:00, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dr hab. prof. uczelni Magdalena Pogorzelec


10.07.2024 r. od godz. 08:00, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona zagadnienia problemowego na kierunku

BIOLOGIA spec. BIOLOGIA STOSOWANA
studia stacjonarne I stopnia dla naboru 2021/2022

planowany jest w dniu 27.06.2024 r. od godz. 07:30, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI na kierunku

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA SĄDOWA
studia stacjonarne II stopnia dla naboru 2022/2023

planowany jest w dniu 03.07.2024 r. od godz. 08:00, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI na kierunku

BIOLOGIA, spec. BIOLOGIA STOSOWANA
studia niestacjonarne II stopnia dla naboru 2022/2023

planowany jest w dniu 04.07.2024 r. od godz. 08:00, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI na kierunku

OCHRONA ŚRPDOWISKA
studia niestacjonarne II stopnia dla naboru 2022/2023

planowany jest w dniu 05.07.2024 r. od godz. 08:00, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Tomasz Mieczan

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY, w tym obrona projektu inżynierskiego na kierunku

BIOKOSMETOLOGIA
studia niestacjonarne I stopnia dla naboru 2020/2021

planowany jest w dniu 08.07.2024 r. od godz. 08:30, Rektorat pok. 357

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Bożena Denisow

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI na kierunku

BIOKOSMETOLOGIA
studia stacjonarne II stopnia dla naboru 2022/2023

planowany jest w dniach
03.07.2024 r. od godz. 08:30, AGRO II sala 4

oraz 11 września 2024r.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej prof. dr hab. Bożena Denisow