Nagroda dla studentów Wydziału Biologii Środowiskowej

W dniu 1 grudnia członkowie Studenckiego Koła Hydrobiologii i Ochrony Środowiska uczestniczyli w VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

 

Z przyjemnością informujemy, że prezentowany referat pt.: „STRUKTURA GATUNKOWA PLUSKWIAKÓW WODNYCH W ASTATYCZNYCH ZBIORNIKACH ŚRÓDPOLNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO” (Referujący: Julia Górska i Anna Gryboś, opiekun naukowy: dr Wojciech Płaska) został nagrodzony III miejscem w konkursie na najlepszą prezentację.

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!