Kategoria naukowa A dla dyscypliny nauki biologiczne

Z przyjemnością informujemy, że dyscyplina naukowa nauki biologiczne otrzymała kategorię A. Oznacza to, że badania naukowe prowadzone w dyscyplinie nauki biologiczne uzyskały bardzo wysoką ocenę ich jakości, a otrzymanie tak wysokiej kategorii jest świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego. Obecnie dyscyplina posiada pełne prawa akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne. Działalność naukową i badawczo-rozwojową oceniało Ministerstwo Edukacji i Nauki, zaś w ocenie brano pod uwagę trzy podstawowe kryteria:

  1. Poziom naukowy prowadzonej działalności.
  2. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W imieniu władz Wydziału Biologii Środowiskowej oraz władz Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracownikom za ich ogromny wysiłek i zaangażowanie w proces ewaluacji.

 

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan, Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne