Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji „Gry o Karierę”, która odbędzie się już od 11 do 15 marca br. Przed uczestnikami 5 dni rozwojowych w postaci warsztatów, paneli z pracodawcami, konsultacji oraz szkoleń. 

„Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie” to ogólnopolski projekt pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP.

Celem projektu jest promocja działalności Biur Karier na uczelniach wyższych w całej Polsce, zacieśnienie współpracy między Biurami Karier i utrwalenie ich pozytywnego wizerunku zarówno w środowisku zewnętrznym jak i uniwersyteckim.

W ramach projektu, Biura Karier w całej Polsce organizują warsztaty, szkolenia, konferencje i inne wydarzenia pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie” specjalnie dla studentów i studentek z całego kraju.

Zapisy na wydarzenia:
e-mailem: 
(w temacie e-mail należy wpisać: nazwa wydarzenia, a w treści imię nazwisko, rok i kierunek studiów)

Lista tegorocznych wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 • Warsztat: „Włącz się do gry”

  Informacje o ofertach pracy, praktyk, wolontariatu i studiów podyplomowych – przekazanie idei kształcenia ustawicznego.

  Prowadząca:  mgr inż. Dorota Piekutowska – Doradca zawodowy Biuro Karier UP w Lublinie

  data:

  11 marca – poniedziałek godzina: 11.00 – 12.00 

  15 marca – piątek godzina: 11.00 – 12.00     

  miejsce: Biuro Karier, pokój 115a, ul. Głęboka 31

 • Warsztat: “Poznaj siebie – zaplanuj swoją karierę”

  Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z badaniem kompetencji prowadzone przez doradcę – mgr Magdaleną Bohuniuk – doradczyni zawodowa Biura Karier UP w Lublinie

  data:

  11 marca – poniedziałek godzina: 12.00 – 13.00 

  15 marca – piątek godzina: 12.00 – 13.00     

  miejsce: Biuro Karier, pokój 115a, ul. Głęboka 31

 • Warsztat: Zanim podejmiesz pracę – “Legitna praca” – Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie

  W trosce o pracowników Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca”. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów i studentów wchodzących na rynek pracy.

  CELE KAMPANII:

  • Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania.
  • Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.
  • Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.
  • Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

  data:  12 marca  – wtorek

  godzina: 11.00 – 12.00 

  miejsce: AGRO II, sala nr 105, ul. Akademicka 15

 • Panel z pracodawcami: Spotkanie branżowe z Firmą Agram S.A.

  Na spotkaniu będziemy gościć przedstawicieli kilku działów firmy Agram S.A.

  Specjaliści opowiedzą o historii firmy, jej strukturze, produkcji i możliwościach zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie.

  Spotkanie będzie okazją do przedstawienia informacji o branży, zasadach rekrutacji do firmy, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i kompetencjach niezbędnych do pracy w danej branży oraz możliwościach rozwoju w firmie Agram S.A.

  Firma Agram S.A. zajmuje się produkcją mrożonych warzyw i owoców oraz dań gotowych.

  Od 2017 roku jest częścią belgijskiej firmy Crop’s. Współpracuje z dużymi firmami i posiada zakłady produkcyjne w Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Serbii, Maroku, Kostaryce oraz Polsce.

  Agram S.A. to 45 lat tradycji w przetwórstwie i mrożeniu owoców i warzyw.

  data:  13 marca – środa

  godzina: 12.00 – 13.30

  miejsce: Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, ul. Głęboka 31,  Sala nr 308

 • Warsztat „Aktywuj swój potencjał” – z wykorzystaniem gry „ABOUT ME & INSIDE ME”

  • Zainspirujesz się zawodowo
  • Nawiążesz nowe ciekawe kontakty
  • Na warsztacie zgodnie z misją Fundacji Aktywizacja będą poruszane kwestie dotyczące podejmowania pracy przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

  Warsztat poprowadzą:

  Edyta Dyrka – Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi, filia w Lublinie, Koordynatorka Filii, Doradczyni zawodowa oraz Psycholog oraz Monika Pulińska-Sztorc – doradczyni zawodowa, prawniczka, Fundacja Aktywizacja

  data:  14 marca – czwartek

  godzina: 11.00 – 13.00 

  miejsceCentrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie, 

                ul. Głęboka 31,  Sala nr 308

Więcej informacji na stronie Biura Karier
Zobacz