KOMUNIKAT
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć

W związku z zebraniem Kolegium Elektorów Uczelni w celu: zgłoszenia kandydatów na Rektora oraz wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uczelni ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 12 marca 2024 r. w godz. 8.00-11.00.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.pdf)
Zobacz