Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 07 marca 2024 r. w godzinach: 9.00-15.00 w związku z Dniem Otwartym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.pdf)
Zobacz