Egzaminy i egzamin dyplomowy na Wydziale Biologii Środowiskowej

Szanowni Państwo – Pracownicy i Studenci Wydziału Biologii Środowiskowej,

 

Uprzejmie informuję, że zaliczenia i egzaminy końcowe z poszczególnych modułów odbywać się mogą zarówno w formie tradycyjnej (stacjonarnie), jak i w formie zdalnej. Decyzję o sposobie przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów podejmuje prowadzący dany moduł. W przypadku tradycyjnej (stacjonarnej) formy egzaminów proszę o poinformowanie studentów z minimum 5 – dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie informuję, że obrony prac dyplomowych rekomendowane są w formie tradycyjnej. W uzasadnionych przypadkach obrona może odbyć się w formie zdalnej.

 

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej