Dzień wody 2023 – przyspieszenie zmian

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Kurier Lubelski

mają zaszczyt zaprosić do udziału w debacie

 

Dzień wody 2023
– przyspieszenie zmian,

która odbędzie się 22 marca 2023 roku o godzinie 10.00
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

 

Program wydarzenia:

 

10.00-10.15
Powitanie i rozpoczęcie debaty z okazji Dnia Wody 2023
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie — Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

10.15-11.00
I panel dyskusyjny: Woda źródłem życia
Prowadzący: prof. dr hab. Tomasz Mieczan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS (UMCS w Lublinie)

mgr inż. Jarosław Szymański (Poleski Park Narodowy)

dr hab. Jacek Rechulicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

dr Magdalena Toporowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

 

11.00-12.00
II panel dyskusyjny: Ochrona zasobów wodnych – dobre praktyki i działania
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

prof. dr hab. Tadeusz Siwiec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Michał Mulawa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie)

Grzegorz Lipczuk (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie)

Tadeusz Grabowski (Roztoczański Park Narodowy)

 

Serdecznie zapraszam,

prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej