Dziekan Wydziału oraz Rady Programowe poszczególnych kierunków zapraszają studentów Wydziału na konferencję poświęconą doskonaleniu kształcenia i planów studiów na platformie MS Teams w dniu 06 czerwca 2022 roku.

ZAPROSZENIE

 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

oraz

Rady Programowe Kierunków: Biologia, Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu  

 

zapraszają

studentów kierunków Biologia, Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu, pracowników oraz przedstawicieli pracodawców na konferencję poświęconą doskonaleniu kształcenia i planów studiów na w/w kierunkach, która odbędzie się w trybie on-line w dniu

6 czerwca 2022 o godz. 9.00

 

Program Konferencji

9.00-9.05 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji (dziekan – prof. dr hab. Tomasz Mieczan).

9.05-9.35 – Prezentacja efektów uczenia się oraz sylwetki absolwenta poszczególnych kierunków (Przewodniczący Rad Programowych: Biologia – dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni, Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni, Ochrona Środowiska – dr hab. Robert Stryjecki, Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu – dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni)

9.35-9.45 – Informacja o możliwości uczestniczenia w międzynarodowych programach stypendialnych (mgr Anna Tuszewska, Biuro Mobilności Akademickiej).

9.45-10.00 – Informacja o charakterze praktyk i możliwościach zatrudnienia absolwentów (dr Renata Reszka-Dyrka, mgr inż. Dorota Piekutowska, Biuro Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego).

10.00-10.10 – Działalność Studenckich Kół Naukowych (prodziekan – prof. dr hab. Bożena Denisow).

10.10-10.30 – Opinie studentów – dyskusja.

 

10.30-11.00 Przerwa

 

Sesja referatowa

 

11.00-11.20prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, UMCS w Lublinie, Ospa małpia – czy stanowi realne zagrożenie dla Europy?

11.20-11.40mgr Kamil Karwowski, WFOŚ i GW w Lublinie, Programy ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem programu Czyste powietrze.

11.45 – Zakończenie konferencji.

 

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams:

 

Link:  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aknLwUtd3-tNvir8QFowZQP4eLvcO3WMARymM7_LqkMk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ee1c1bac-d2f1-4fe3-8bdc-b75f70cd18b4&tenantId=daa3b21c-0252-4929-bc66-5ab31e8227e1