Dr hab. Luis Inostroza uczestniczył w pracach badawczo-naukowych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

W dniach 21 – 26 listopada 2022 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na zaproszenie Szkoły Doktorskiej, gościł dr hab. Luis Inostroza reprezentujący Institute of Geography, The Ruhr-University, Bochum (Niemcy) oraz Mendel University in Brno (Czechy).

 

Wizyta została zrealizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu „Visiting Professors in Lublin” – Edycja I.

 

W ramach wizyty dr hab. Luis Inostroza uczestniczył w pracach badawczo-naukowych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem pani dr hab. Barbary Sowińskiej-Świerkosz, prof. uczelni. Prace dotyczyły identyfikacji i wyceny usług ekosystemowych dostarczanych przez Zalew Zemborzycki w Lublinie.

 

 

 

Dr hab. Luis Inostroza przeprowadził również warsztaty skierowane do studentów kierunków Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu  naszego Uniwersytetu. Tematyka zajęć dotyczyła identyfikacji usług ekosystemowych dostarczanych przez zieloną i niebieską infrastrukturę miasta Lublin.