Debata o ekologii zorganizowana przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

Jak gospodarować odpadami komunalnymi? Jak dbać o zasoby wodne? To tylko niektóre tematy poruszane przez specjalistów i samorządowców w gminie Ludwin. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej, w tym Dziekan Wydziału prof. dr hab. Tomasz Mieczan, który poprowadził debatę dotyczącą zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych na Lubelszczyźnie. W dobie nasilających się zmian klimatu współpraca pomiędzy naukowcami a samorządowcami nabiera szczególnie istotnego znaczenia, a edukacja ekologiczna odgrywa niezwykle istotna rolę w postrzeganiu środowiska przyrodniczego przez lokalne społeczności. Szczególny nacisk podczas debaty położono na aplikacyjne podejście do dostosowania infrastruktury do nasilających się zmian klimatu, a także zaprezentowano główne założenia projektu Life Archiclima realizowanego m. in. przez Investeco – lidera we wprowadzaniu rozwiązań prośrodowiskowych. Podczas spotkania Pan Dziekan otrzymał nominację do Kapituły Programu Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku, który realizowany jest m.in. przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. Program dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy zarządzają firmą z uwzględnieniem obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, ale także wykazują dużą świadomość zmian klimatu.