Cykl warsztatów dedykowanych dla szkół średnich

Ten rok rozpoczeliśmy od cyklu warsztatów w szkołach średnich. Ćwiczenia dla młodzieży prowadzone są w formie laboratoryjnej, na żywych próbach makrofauny bezkręgowej oraz flory wodnej charakterystycznej dla rzek i małych zbiorników. Podczas zajęć uczniowie mogą poznać podstawowe zasady oznaczeń taksonomicznych wybranych gatunków zwierząt i roślin pochodzących z prób hydrobiologicznych rzeki Bystrzyca. Ponadto przedstawiona zostaje oferta edukacyjna Wydziału Biologii Środowiskowej UP w Lublinie.

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: dr Wojciecha Płaskę oraz mgr Aleksandrę Bartkowską. Towarzyszą im studenci ze Studenckiego Koła Hydrobiologii i Ochrony Środowiska.

 

Przed nami warsztaty w kolejnych szkołach średnich.