Badania lekarskie dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2022-2023

 

1. Kandydat przyjęty na studia drukuje skierowanie do lekarza medycyny pracy z
systemu IRK (zakładka wydruki).

 

2. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w
pierwszym tygodniu zajęć.
Kandydaci na kierunek: ekonomia, turystyka i rekreacja, architektura krajobrazu nie mają
obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.
Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie
i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia
lekarskiego.

 

I. Badania lekarskie dla kandydatów na studia wykonują bezpłatnie Poradnie Medycyny
Pracy w Lublinie:
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie,

a) Filia nr 1 – ul. Nałęczowska 27 codziennie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 16:00;

tel. 81-533-00-34

b) Filia nr 2 – ul. Nowy Świat 38 codziennie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 14:00;

tel. 81-534-07-41 w miesiącach lipiec i sierpień pacjenci są przyjmowani w godzinach: 8:00 – 14:00

 

Kandydaci kierowani na badania lekarskie powinny posiadać:
– dokument stwierdzający tożsamość,
– skierowanie wystawione przez uczelnię
– kartę informacyjną ze szpitala lub poradni specjalistycznych jeżeli kandydat korzystał z takiego leczenia
– jeżeli kandydat posiada dodatkowe wyniki badań należy je zabrać ze sobą
– jeżeli kandydat nosi okulary należy zabrać je ze sobą

 

II. Badania lekarskie dla kandydatów na studia z innych województw wykonywane są bezpłatnie
przez Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (Poradnie Medycyny Pracy).

 

III. Kandydaci z innych województw mogą wykonać także badania bezpłatnie w
Lublinie w w/w placówkach (należy posiadać skierowanie z uczelni i dowód
tożsamości).