Naukowcy Wydziału Biologii Środowiskowej wśród najlepszych badaczy na świecie

Dwóch pracowników naukowych Wydziału Biologii Środowiskowej znalazło się na liście TOP 2% najlepszych naukowców na świecie. Ranking opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies ocenia cały dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego.
Lista rankingowa zawiera uszeregowane nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Oceniana jest całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce)

Na liście wyróżnionych naukowców są:
dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni zatrudniony w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów;
dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni zatrudniona w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin.

 

Serdecznie gratulujemy!!!