Sukces naukowy pracownika Wydziału Biologii Środowiskowej w konkursie Narodowego Centrum Nauki

Z przyjemnością informujemy, że dr Marek Nieoczym – pracownik Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydziału Biologii Środowiskowej otrzymał grant badawczy z Narodowego Centrum Nauki na projekt pt. „Zmienność genetyczna i morfologiczna dzikiej populacji wizona amerykańskiego (Neovison vison) na granicy zasięgu inwazji” w ramach konkursu MINIATURA 4. Projekt realizowany będzie przez okres 12 miesięcy, a jego wartość wynosi 45 978,00 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!