Spotkanie pracowników Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin z uczniami klas maturalnych XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

 

W dniu 19 marca 2024 roku odbyło się spotkanie z uczniami klas maturalnych XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie, natomiast 17 kwietnia z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej. W trakcie spotkania maturzystom została przedstawiona oferta dydaktyczna Wydziału Biologii Środowiskowej, wraz z wymaganiami jakie należy spełnić aby zostać studentem naszego Wydziału. Spotkanie poprowadziły dr inż. Katarzyna Rubinowska i mgr inż. Monika Gieroba, z Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin. Przedstawiono walory studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, oraz możliwości rozwoju swoich pasji w trakcie studiów. Odpowiedziano również na wszystkie pytania zadawane przez uczniów.