Rok Botaniki 2022 – Uwaga – pylą trawy

Cykl „Botanika blisko nas”

Uwaga – pylą trawy

 

Rozpoczął się sezon pyłkowy traw, które są najczęstszą przyczyną alergii pyłkowej w Polsce, a także w większości krajów Europy. W naszym kraju ponad 90% chorych na pyłkowicę cierpi w czasie kwitnienia tych roślin. To właśnie alergeny pyłku traw najczęściej powodują okresowy alergiczny nieżyt nosa i spojówek oraz astmę pyłkową.

 

Stokłosa bezostna (Bromus inermis)

 

Perz właściwy (Elymus repens)

 

Dla różnych regionów świata lista gatunków traw alergennych może się różnić i jest uzależniona przede wszystkim od rozpowszechnienia na danym terenie. Stwierdzono jednak wysoką reaktywność krzyżową pomiędzy alergenami różnych gatunków traw.

 

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata)

 

Sezon pyłkowy traw jest stosunkowo długi i w warunkach Polski trwa około czterech miesięcy, co wynika z różnych terminów kwitnienia licznych gatunków należących do tej rodziny. Najwyższe stężenia pyłku traw w powietrzu notowane są w czerwcu i pierwszej połowie lipca. Szczególnie duże zagrożenie dla alergików stanowi pyłek żyta, który pojawia się w powietrzu zwykle na przełomie maja i czerwca.

 

W pobliżu łanu żyta obecne są w powietrzu ogromne ilości ziaren pyłku tych roślin.

 

Kłosek żyta zwyczajnego (Secale cereale) w trakcie pylenia. Jeden pręcik produkuje ponad 22 000 ziaren pyłku.


Dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko, prof. uczelni
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Wydział Biologii Środowiskowej

[ Cykl „Botanika blisko nas” ma na celu przybliżenie fascynującego świata roślin. Twórcami cyku są pracownicy Wydziału Biologii Środowiskowej, w ramach Roku Botaniki 2022. ]