Informujemy, że prowadzony jest projekt we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym pt. „Innowacyjna technologia zwalczania szkodników wraz z ulepszoną metodą organizacji i marketingu w ekologicznych sadach jabłoniowych i gruszowych” realizowany w ramach działania M16 „Współpraca” VI nabór, objętego PROW na lata 2014-2020. Celem projektu jest uzyskanie zdrowych roślin i wysokiej jakości owoców poprzez zastosowanie innowacyjnych metod zwalczania tarcznika niszczyciela.

Podmioty realizujące Projekt:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (Lider)
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Partner)
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Partner)
2 rolników indywidualnych (Partner)

Osobą odpowiedzialną za projekt jest dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni, wykonawcami: dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni, dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni oraz dr inż. Monika Poniewozik.

Całkowita kwota pomocy wynosi 2 464 290 zł, w tym kwota: 777 187,88 zł przypadająca Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie.

Badania dotyczą inwazyjnego, polifagicznego i kosmopolitycznego gatunku szkodnika – tarcznika niszczyciela [Comstockaspis perniciosa (Comstock, 1881)], który jest zagrożeniem dla upraw sadowniczych oraz drzew i krzewów liściastych na terenie całej Polski oraz innych państw strefy klimatu umiarkowanego. Wykrycie szkodnika w Polsce miało miejsce w latach 1948-1949, a kolejno w 2015 r. w okolicy Opola Lubelskiego. Od tego czasu tarcznik szybko rozprzestrzenił się na województwa: lubelskie, małopolskie, świętokrzyskie i mazowieckie doprowadzając do zamierania wielu upraw sadowniczych.

Celem nadrzędnym projektu jest uzyskanie zdrowych roślin i wysokiej jakości owoców w sadach porażonych przez tarcznika niszczyciela; cele szczegółowe to: określenie optymalnych terminów zwalczania tarcznika niszczyciela, opracowanie i zaprojektowanie prototypowego opryskiwacza do drobnokroplistego zabiegu preparatami olejowymi w ciągu całego sezonu wegetacyjnego oraz wytworzenie i wdrożenie innowacyjnej technologii oprysku w ekologicznych uprawach sadowniczych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu sadowników – którzy borykają się z presją tarcznika niszczyciela, ograniczeniami w możliwości zastosowania środków ochrony roślin oraz niską efektywnością prowadzonych zabiegów – we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, opracowany i wdrożony zostanie prototypowy opryskiwacz do drobnokroplistego zabiegu preparatami olejowymi. w czasie całego sezonu wegetacyjnego oraz program ochrony sadów ekologicznych z wykorzystaniem olejów w warunkach Polski. 

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi badawczemu i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do kontaktu z Działem Nauki wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie krajowych projektów badawczych.