Wspomnienie o Prof. dr hab. Justynie Wieniarskiej

 

PROF. DR HAB. JUSTYNA WIENIARSKA
MISTRZ WIELU POKOLEŃ

 

          Pani Profesor Justyna Wieniarska urodziła się 3 listopada 1937 r. w Niemcach koło Lublina. Była absolwentką Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie (1961); dr nauk rolniczych (1973); dr hab. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – sadownictwo (1993); profesorem nadzwyczajny AR (1995), profesorem (2001).

          Systematycznie w swej pracy naukowej na Uczelni przechodziła przez kolejne etapy, zaczynając od etatu asystenta w Katedrze Ogrodnictwa Wydziału Rolniczego (1963-1965); następnie starszego asystenta (1965-1971); starszego wykładowcy (1971-1973), adiunkta (1973-1995); profesora nadzwyczajny AR (od 1995) i profesora (2001).

          Była Kierownikiem Zakładu Krzewów Jagodowych od 1994 r., prodziekanem Wydziału Ogrodniczego (w latach 1995-2002); kierownikiem Katedry Sadownictwa (od 2003 r). Jako prodziekan zorganizowała od podstaw Studia Zaoczne Inżynierskie i Magisterskie Studia Uzupełniające oraz przyczyniła się do rozwoju praktyk zagranicznych, odbywanych przez studentów Wydziału Ogrodniczego. Wielokrotnie opiekowała się studentami podczas odbywania praktyk studenckich: wakacyjnych, semestralnych, dyplomowych i była cenionym dydaktykiem: otrzymała 7 nagród Rektora AR i została wyróżniona przez studentów tytułem Homo Didacticus. Pani Profesor była osobą bardzo energiczną, pełną empatii, wesołą i szczerą. Ceniła pracowitość, sumienność oraz koleżeńskość. Jako Zwierzchnik dbała o każdego pracownika oraz dobrą atmosferę w pracy. Emanowała optymizmem i potrafiła w sposób bezkonfliktowy rozwiązywać trudne sytuacje.

          W pracy badawczej specjalizowała się w zagadnieniach biologii i agrotechniki krzewów jagodowych (szczególnie maliny) oraz przerzedzania zawiązków owocowych jabłoni. Prowadziła badania adaptacyjne malin dla przetwórstwa i zamrażalnictwa. Jest autorką wielu rozpraw naukowych, referatów i doniesień, a także prac popularnonaukowych i komunikatów naukowych z zakresu sadownictwa.

          W pracy dydaktycznej emanowała chęcią obdarzania darem mądrości, dzieląc się swą szeroką wiedzą i dociekliwością badawczą. Była promotorem przewodów doktorskich, opiekunem prac magisterskich i inżynierskich. Rzetelnie i z chęcią podniesienia wartości naukowych, wykonywała recenzję prac doktorskich, habilitacyjnych oraz projektów badawczych dla KBN.

          Była członkiem: Zespołu VIII Komisji Ekspertów MEN, Komisji ds. Rejestracji Odmian Drzew i Krzewów Sadowniczych COBORU w Słupi Wielkiej, Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz Uczelnianej Komisji ds. Gospodarstw Doświadczalnych.

          Chętnie udzielała się w pracach organizacyjnych. W latach 1993-1998 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Ponadto była członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego oraz rzeczywistym członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

          Za udział w realizacji pracy pt. ”Opracowanie i wdrożenie nowoczesnej uprawy malin” otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa Io (nagroda zespołowa). Otrzymała także Srebrny Medal przyznany przez Krajowy Związek Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu oraz Srebrny Medal Wojewody Lubelskiego. Odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej.

          W naszej pamięci Pani Profesor pozostanie jako wybitny naukowiec, wspaniały nauczyciel, ciepły człowiek, serdeczny przyjaciel.