Wspomnienie o Prof. dr hab. Annie Anasiewicz

PROF. DR HAB. ANNA ANASIEWICZ

WYBITNY NAUKOWIEC I WSPANIAŁY NAUCZYCIEL

 

 

     Pani Profesor Anna Anasiewicz urodziła się 25 lipca 1928 r. we Lwowie w rodzinie nauczycielskiej. Była absolwentką Wydziału Rolnego UMCS (1951). W 1963 roku uzyskała tytuł doktora, w 1973 roku doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w zakresie entomo­logii stosowanej Wydziału Rolniczego AR w Lub­linie. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w1982 roku, a profesora zwyczajnego nauk rolniczych w 1994 roku.

 

     W swej pracy naukowej na Uczelni przechodziła przez kolejne etapy, zaczynając od etatu  asystenta i starszego asystenta (1951-1955)  w Katedrze Ogrodnictwa UMCS w Lublinie, a następnie asystenta naukowo-technicznego w Zakładzie Ochrony Roślin WSR w Lublinie (955-64), starszego asystenta w Instytucie Ochrony Roślin WSR, AR w Lublinie (1964-67), adiunkta w Instytucie Ochrony Roślin AR w Lublinie (1967-1974), docenta (1974-1982), profesora nadzwyczajnego (1982-1994), a od roku 1994 profesora zwyczajnego w Katedrze Entomologii AR w Lublinie. W latach 1992 do przejścia na emeryturę w 1998 roku pełniła funkcję  kierownika tej Katedry.

 

     Zainteresowania naukowe prof. Anny Anasiewicz dotyczyły biologii i ekologii owadów szkodliwych i pożytecznych, powiązań pokarmowych błonkówek i muchówek z rodziny bzygowate oraz oceny ich przydatności w nasiennictwie roślin użytkowych na podstawie analizy florystycznej zebranego przez nie pyłku, a także udziału pyłku kwiatowego w diecie owadów drapieżnych na podstawie analizy treści ich przewodów pokarmowych. W zbiorach Katedry Ochrony Roślin, Zakładu Entomologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znajduje się cenna kolekcja krajowych błonkówek zgromadzonych przez Panią Profesor podczas licznych badań terenowych.

 

     Dorobek naukowy prof. A. Anasiewicz stanowi ponad 100 publikacji w tym 60 prac oryginalnych. W pracy dydaktycznej i naukowej cechowała ją  niezwykła sumienność i dociekliwość badawcza. Była kierownikiem ponad 120 prac magisterskich, promotorem 4 przewodów doktorskich oraz opiekunem naukowym 4 przewodów habilitacyjnych

 

     Za swoją działalność wielokrotnie odznaczana: Honorową Odznaka WSR (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), Medalem za zasługi dla województwa zamojskiego (1990) oraz Medalem za Zasługi dla Rozwoju Polskiego Towarzystwa Entomologicznego (1998). Uzyskała  również nagrodę indywidualną (III stopnia) i zespołową (II stopnia) Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1974 i 1982) oraz nagrodę zespołową (II stopnia) Ministra Edukacji Narodowej (1984).

 

     W naszej pamięci Pani Profesor pozostanie jako osoba o niezwykłej kulturze osobistej, wybitny naukowiec i wspaniały nauczyciel. Jej życie cechowała uczciwa praca i pomoc młodym ludziom w rozwoju naukowym.