W czwartek 2 czerwca 2022 studenci III roku kierunku zielarstwo i fitoprodukty oraz dwie studentki II roku, działające aktywnie w Kole Naukowym Planta Medica, uczestniczyli w seminarium terenowym w Ciechanowcu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez pracowników Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu to placówka partnerska od lat współpracująca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Muzeum zajmuje obszar 26 ha i  posiada dwie filie: w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak). Ponadto ma osiem działów, w tym m.in.:  etnograficzny – najstarszy dział muzeum, posiadający ponad 10 000 eksponatów, techniki rolniczej – posiadający zbiór ponad 700 maszyn, narzędzi i dokumentów dotyczących szeroko pojętej techniki rolniczej oraz historii uprawy roślin, tradycji zielarskich. Do stałych zadań działu zielarskiego należy opieka nad „Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”, utworzonym według „Dykcjonarza roślinnego” księdza Krzysztofa Kluka.

Studenci, w obecności Dyrektor mgr Doroty Łapiak oraz pracowników Muzeum przedstawili tezy swoich projektów inżynierskich, realizowanych w ramach zajęć seminaryjnych.

Następnie zaprezentowana została działalność Muzeum w zakresie historii zielarstwa i pszczelnictwa.  Miejsce to ma szczególny charakter ze względu na postać ks. Krzysztofa Kulka, urodzonego w Ciechanowcu znakomitego polskiego przyrodnika zajmującego się w szczególności rodzimymi gatunkami roślin leczniczych.

Po zakończonej sesji seminaryjnej uczestnicy zwiedzili stałe ekspozycje muzealne oraz pięknie utrzymane kolekcje roślin leczniczych i roślin miododajnych. Oglądając rośliny korekcyjne, studenci mieli możliwość porównania aktualnych zastosowań fitoterapeutycznych i zaleceń historycznych. Studenci byli szczególnie zainteresowani historią polskiego pszczelnictwa, którą niezwykle interesująco przedstawił kustosz tego działu, mgr. inż. Piotr Kiresnowski, absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Wyjątkową ekspozycję Muzeum stanowi jedyna w Polsce kolekcja pisanek, tworzonych różnymi technikami zdobienia (pisanki szydełkowe, ażurowe, haftowane, kamienne, kraszanki, zdobione koralikami). Dzięki niezwykłej gościnności Dyrekcji i Pracowników Muzeum, dzień w Ciechanowcu okazał się interesujący, inspirujący naukowo oraz bogaty we wrażenia przyrodnicze.

Galeria
Zobacz