Wizyta prof. Francisco Mondragão Rodrigues z Departamento De Ciências Agrárias E Veterinárias, Portalegre Polytechnic University w Portugalii

W dniu 24.04.2024 r. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydział Biologii Środowiskowej gościł Pana prof. Francisco Mondragão Rodrigues z Departamento De Ciências Agrárias E Veterinárias, Portalegre Polytechnic University w Portugalii.

 

W ramach spotkania, na którym obecni byli prodziekani prof. dr hab. Bożena Denisow oraz dr hab. Katarzyna Golan, studentci i pracownicy obu Wydziałów gość z Portugalii wygłosił wykład pt.: “Adaptation of Portuguese agriculture to climate change”.

 

Zagadnienia obejmujące tematykę wykładu dotyczyły kwestii zmian klimatycznych, głównie wzrostu średnich dobowych temperatur powietrza i obniżenie wartości opadów  atmosferycznych w odniesieniu do funkcjonowania rolnictwa w Portugalii.

 

W czasie wykładu, który cieszył się dużym zainteresowaniem prof. Francisco Mondragão Rodrigues na przykładzie uprawy oliwek, winorośli i zbóż oraz pastwisk przeznaczonych do wypasania bydła przedstawił rozwiązania przeciwdziałające negatywnym skutkom ocieplenia klimatu na rolnictwo w  Portugalii.

 

 

Spotkanie zakończyło się wymianą informacji dotyczących realizowanych na Portalegre Polytechnic University kierunków kształcenia oraz skierowanym do studentów UP w Lublinie zaproszeniem do studiowania na Portalegre Polytechnic University w ramach programu Erasmus +.

 

Lublin, 24.04.2024 r.