W dniach 8-12 kwietnia 2024 r. na naszym wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu odbyła się wizyta profesor Gunita Bimsteine z Łotewskiego Uniwersytetu Przyrodniczo – Technologicznego w Jelgawie (Latvian University of Life Sciences and Technology in Jelgava). Pani profesor pracuje w Katedrze Ochrony Roślin, jest fitopatologiem i zajmuje się badaniami różnorodności gatunkowej populacji grzybów chorobotwórczych.

 

Wizyta Pani profesor rozpoczęła się spotkaniem z władzami naszego wydziału. Na spotkaniu obecna była Pani dziekan dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni, dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni pełniąca obecnie obowiązki kierownika Katedry Ochrony Roślin, prof. dr hab. Agnieszka Jamiołkowska oraz mgr Izabela Wolska – kierownik Biura Mobilności Akademickiej na naszej uczelni. Spotkanie dotyczyło wymiany informacji na temat kierunków i zasad kształcenia na obydwu uniwersytetach.

IMG_2178

 
Podczas wizyty Prof. Gunita Bimsteine zapoznała się z zapleczem dydaktyczno-badawczym naszej uczelni, zwiedzała kampus uniwersytecki, laboratoria i sale dydaktyczne w budynkach przy ulicy Głębokiej 28 i Leszczyńskiego 7 oraz Centralne Laboratorium Badawcze, jak również najnowszą inwestycję wydziału czyli kompleks szklarni w gospodarstwie doświadczalnym na Felinie.

 

IMG_2253

 
Prof. Gunita Bimsteine wzięła również udział w spotkaniu naukowym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego wygłaszając wykład nt. „Insights into Solanaceae pathogens: a latvian perspective”. Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz nawiązaniem współpracy naukowej pomiędzy jednostkami.

 

IMG_2234