Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia egzaminu z praktyk zawodowych dla studentów kierunku Zielarstwo i Terapie Roślinne