Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia egzaminu z praktyk zawodowych dla studentów kierunku Ogrodnictwo