Święto Botaniki w Botaniku – 7 sierpnia 2022 w godz. 10:00 -17:00