Sukces Międzywydziałowego Koła Naukowego „Herba Medica”

Szanowni Państwo

 

        13 kwietnia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania projekt „Optymalizacja metod uprawy pojemnikowej oraz oznaczenie zawartości substancji bioaktywnych w wybranych roślinach zielarskich” złożony na konkurs w ramach III edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

           Wykonawcami projektu są członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego „Herba Medica”. Redaktorem wniosku i opiekunem merytorycznym projektu jest dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz z Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa. Opiekę merytoryczną nad zadaniami agrotechnicznymi sprawuje dr inż. Rafał Papliński (Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa). Koszt dofinansowania wynosi 50 000 zł. Czas realizacji 12 miesięcy.

 

          Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w celu pomocy kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.