Informujemy, że projekt pt. „Tłumaczenie i wydanie monografii “Dereń jadalny” w języku angielskim” złożony w I edycji konkursu w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie monografii naukowych” Ministra Edukacji i Nauki, otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości 20 882,00 zł.

godło i Flaga Polski

Projekt złożony został przez dr hab. inż. Iwonę Szot z Zakładu Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii będzie realizowany przez Instytut Produkcji Ogrodniczej.

 
Celem wydania monografii w języku angielskim jest przedstawienie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji dotyczących mało znanej na całym świecie rośliny owocodajnej jaką jest dereń jadalny. Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno naukowców, jak i potencjalnych plantatorów.

 
Informacje dotyczące uprawy derenia jadalnego pomogą potencjalnym plantatorom wybrać odpowiednią dla danego celu uprawy odmianę, ułatwią wybór materiału nasadzeniowego, stanowiska, zabiegów pielęgnacyjnych. Wiedza zawarta w  monografii może przyczynić się do zwiększenia uprawy tej cennej rośliny na skalę towarową.
Niniejsza monografia jest jedyną, dostarczającą tak wszechstronnej wiedzy o dereniu jadalnym.

Serdecznie gratulujemy!