Pożegnanie Prof. dr hab. Justyny Wieniarskiej

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13. stycznia 2023 r. zmarła

 

Śp.

 

Prof. dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska

 

Długoletni pracownik Katedry Sadownictwa, wybitny specjalista z zakresu roślin jagodowych, oddany wychowawca wielu młodych pokoleń. Nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej/Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Kierownik Katedry Sadownictwa Prodziekan Wydziału Ogrodniczego.

 

W osobie Pani Profesor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę z zakresu roślin sadowniczych, promotora wielu prac doktorskich i magisterskich, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

 

Cześć Jej Pamięci!

 

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Dziekan, Kolegium Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, współpracownicy Instytutu Produkcji Ogrodniczej oraz pozostali pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele Parafialnym św. Ignacego Loyoli w Niemcach k. Lublina, dnia 18. stycznia 2023 r. o godz. 1200. Przed Mszą Świętą o godz. 1130 zostanie odmówiony różaniec za Zmarłą.