Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Warszawie, 27.05.2022 r.

W dniu 27.05.2022 r. odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, w której czynny udział brały studentki Paulina Nowakowska, Karolina Piątek i Dominika Wiatrowska reprezentując Koło Naukowe Ogrodników Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Konferencja organizowana była przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i dotyczyła zagadnień kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia. W sympozjum brało udział ok 150 uczestników, studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni.  Studentki SKNO wygłosiły referat pt. Rola hortiterapii we wspomaganiu procesu terapeutycznego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.