Z przyjemnością informujemy, że laureatką konkursu Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – edycja 2022, została dr inż. arch. kraj. Kamila Małgorzata Rojek za pracę pt. „Ocena stanu zachowania wybranych XIX-wiecznych zabytkowych założeń ogrodowych zaprojektowanych przez Waleriana Kronenberga”. Promotorem pracy była dr hab. Krystyna Pudelska, prof. Uczelni z Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Celem konkursu jest upowszechnianie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków. Komisja Konkursowa Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków obradująca dnia 22 listopada 2022 r. w Warszawie spośród 69 prac studialnych, naukowych oraz popularyzatorskich dotyczących ochrony zabytków i muzealnictwa przyznała jednogłośnie 15 nagród i 13 wyróżnień. Wśród siedmiu prac doktorskich nagrodzono pracę dr Kamili Małgorzaty Rojek.

Nagrody i wyróżnienia w dniu 31 stycznia 2023 r. wręczali: Sekretarz Stanu w MKiDN dr Jarosław Sellin oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków mgr Jacek Rulewicz.

Serdecznie gratulujemy!