Europejska Fundacja Innowacja

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 8 maja 2023 roku dr hab. Beata Zimowska, prof. Uczelni jest fundatorem oraz członkiem Europejskiej Fundacji Innowacji.

 

 

Głównymi celami fundacji jest:

 

  • Wspieranie przedsiębiorstw, wyższych uczelni w zakresie rozwijania projektów innowacyjnych,

 

  • Łączenie środowiska naukowego z szeroko rozumianym biznesem, w celu wdrażania przez środowisko biznesowe projektów innowacyjnych wraz z komercjalizacją badań naukowych i patentów powstających na wyższych uczelniach i instytutach badawczych,

 

  • Tworzenie możliwości działania startupów w obszarze innowacyjności poprzez inicjowanie powstawania instytucji wspierających ich rozwój we współpracy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli, instytucjami finansowymi, instytucjami rozwojowymi oraz organizacjami gospodarczymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

 

  • Wspieranie instytucji otoczenia biznesu w tworzeniu instrumentów mających na celu środowiska startupowego oraz powstawanie i rozwój startupów w obszarze innowacyjności przez środowisko naukowe we współpracy z przedsiębiorcami.