Zmarła Pani Teresa Zawrzał wieloletni pracownik dziekanatu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2023 r. zmarła

przeżywszy 74 lata

 

 

Ś. † P.

 

Teresa Zawrzał

 

 

wieloletni pracownik  dziekanatu Wydziału Rolniczego (Agrobioinżynierii)

 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

Cześć Jej Pamięci!

 

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają

 

Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,

pracownicy i studenci

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00

w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie