Zmarł Profesor Karol Bujak

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 7 września 2021 r. zmarł

 

Ś.P.

 

Prof. dr hab. Karol Bujak

 

Nauczyciel akademicki, długoletni pracownik naukowy
Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Za swą działalność Pan Profesor został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz wieloma innymi wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

 

Odszedł uznany naukowiec, ceniony i szanowany nauczyciel akademicki,

wychowawca wielu pokoleń studentów i pracowników nauki,

wspaniały i życzliwy człowiek.

 

***

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan, Rada Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwa,
Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,
pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 września 2021 r.

Msza św. o godzinie 13.00 w Kościele Parafialnym w Sitańcu k. Zamościa,
pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym w Sitańcu.