Zmarł prof. dr hab. Ryszard Turski

 

z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 18 września 2023 r. zmarł w wieku 93 lat

 

Ś.P.

 

prof. dr hab. Ryszard Turski

 

 

wieloletni Dyrektor Instytutu Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii (1973-1985),

i Instytutu Gleboznawstwa (1986-1991)

oraz Prorektor ds. nauczania i wychowania AR w Lublinie (1969-1972) i

Prorektor ds. organizacji i kadr AR w Lublinie (1975-1978)

Przewodniczący sekcji Gleboznawstwa i przewodniczący Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN

Członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN

Członek Rady Naukowej IUNG w Puławach i jej przewodniczący w latach 1984-1990

Autor ponad 250 prac z zakresu gleboznawstwa, w tym 151 rozpraw naukowych, 11 książek, podręczników i skryptów oraz 8 monografii.

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (1969)

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974)

Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1975)

Odznaką tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (1979)

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989)

oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

 Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle pracowitego i aktywnego naukowo oraz społecznie, osobę o wysokiej kulturze, ogromnym doświadczeniu i wiedzy, którą dzielił się z innymi. W naszej pamięci pozostanie jako serdeczny i życzliwy Kolega, na którego zawsze można było liczyć. Jego kompetencje zawodowe znajdują odzwierciedlenie w karierze naukowej jaką przeszedł i bardzo szerokiej działalności organizacyjnej. Był nauczycielem wielu pokoleń młodzieży i gleboznawców.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

składają
Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,
pracownicy Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 ***

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 września 2023 r. o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej (Kościół Rektoralny pod wezwaniem Wszystkich Świętych).