Zmarł Prof. dr hab. Czesław Tarkowski, Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1987-1990

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15 lipca 2023 r. zmarł

 

śp.
Prof. dr hab. Czesław Tarkowski

 

wieloletni Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Roślin

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1981-1987

oraz Prorektor i Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1987-1990

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (1972)

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973)

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981)

Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979)

oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

  W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił szanowanego uczonego, promotora wielu prac doktorskich, członka stowarzyszeń i komisji naukowych (m.in. Oddziału Lubelskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego), wielu Komitetów Polskiej Akademii Nauk i Rad Naukowych różnych Instytutów, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Zespołu Naukowo-Hodowlanego ds. Pszenżyta, współautora dwóch odmian żyta tetraploidalnego i czterech odmian krótkosłomych pszenżyta.

Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle pracowitego, życzliwego, chętnie dzielącego się swoim doświadczeniem i wiedzą, a także znakomitego wychowawcę młodzieży i studentów.

 

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składają
Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,
pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 ***

 

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 lipca 2023 r. w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie o godz. 11:00.