Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 31 marca 2023 r. zmarł

ŚP.
Prof. dr hab. Adam Marian Harasim

Pracownik Zakładu Postępu w Rolnictwie Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1972-1973,
Pracownik Zakładu Doświadczalnego IUNG Topole-Błonie w latach 1973-1986
Pracownik naukowy IUNG Puławy w latach 1987-2023
Sekretarz IUNG Puławy w latach 1991–2011
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IUNG-PIB w latach 2016-2021

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1980, 2000),
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010)
oraz wyróżniony odznakami „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1988)
i „Zasłużony dla Rolnictwa” (2009),Złotą Honorową Odznaką ZMW (1972),
Honorową Odznaką AR w Lublinie (1985)
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

  W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił szanowanego uczonego, promotora wielu prac doktorskich, Członka stowarzyszeń i komisji naukowych (m.in. PTA, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Normalizacyjnej Komisji Problemowej PKN ds. uprawy roli i roślin polowych), komitetów redakcyjnych (m.in. Zaleceń Agrotechnicznych i Biuletynu Informacyjnego IUNG  1995–2003),
a także redaktora naczelnego wydawnictw IUNG (m.in. serii Monografie i Rozprawy Naukowe (2002–2006)
oraz Studia i Raporty IUNG-PIB (2006–2010).

Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle pracowitego, życzliwego, chętnie dzielącego się swoim doświadczeniem i wiedzą, a także wspaniałego, serdecznego kolegę, na którego zawsze można było liczyć.

Cześć Jego Pamięci!

Pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

  ***

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składają
Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,
pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 ***

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 kwietnia 2023 r.

Msza św. odbędzie się o godzinie 14.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Puławach, przy ul. Kowalskiego 1. Wcześniej o godz. 13.30 odbędzie się pożegnanie w kaplicy pod kościołem Miłosierdzia Bożego, a następnie pogrzeb na miejscowym cmentarzu przy ulicy Piaskowej w Puławach