Zmarł Dr hab. Józef Sawicki

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 listopada 2023 roku zmarł

 

ŚP.

                                                                                      

Dr hab. Józef Sawicki

 

Urodzony 11 lutego 1949 roku w Nisku, woj. Podkarpackie. Technikum Łąkarskie w Przemyślu Bakończycach ukończył w 1968 roku uzyskując dyplom łąkarza-melioranta, a następnie wyższe studia na Akademii Rolniczej w 1973 roku. Stopień dra nauk rolniczych uzyskał w 1981 roku, a stopień dra habilitowanego nauk rolniczych w 2003 roku. Był stypendystą naukowym Uniwersytetu w Gent, autorem 5 grantów naukowych, rzeczoznawcą SITWM-NOT d/s łąkarstwa oraz pracownikiem Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1973-2017.

 

Za swą działalność Dr hab. Józef Sawicki został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem za Długoletnią Służbę oraz wyróżniony odznakami „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Złotą Honorową Odznaką ZMW, Honorową odznaką NOT, Honorową Odznaką AR w Lublinie oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi

 

W osobie Pana Doktora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił szanowanego uczonego, promotora wielu prac inżynierskich i magisterskich, członka NOT, członka Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Towarzystwa Łąkarskiego

 

Zapamiętamy Go jako człowieka życzliwego, przyjaznego, chętnie dzielącego się swoim doświadczeniem i wiedzą,

a także wspaniałego, serdecznego kolegę, na którego zawsze można było liczyć

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

 

składają

 

JM Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Dziekan i Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii, pracownicy Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 listopada 2023 r.

 

Msza św. odbędzie się 21 listopada o godzinie 11.00 w kaplicy Cmentarnej, przy ul. Cmentarnej, w Lublinie. Wcześniej o godz. 10.25 odbędzie się pożegnanie ŚP. Józefa w Sali Pożegnań obok Kaplicy, a następnie pogrzeb na Cmentarzu komunalnym “Majdanek” przy ulicy Cmentarnej w Lublinie