Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
im. prof. Juliana Aleksandrowicza
oraz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w

XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego
im. prof. Juliana Aleksandrowicza

„Znaczenie pierwiastków w różnych aspektach życia człowieka”

Lublin, 16-18 października 2023 r.

Tematem konferencji jest rola biopierwiastków i innych składników aktywnych w medycynie, weterynarii, rolnictwie, nauce o żywności, ekologii oraz innych naukach o życiu i środowisku.

Więcej informacji na temat opłat, terminów, publikacji itp. w Komunikacie I (.pdf)
Zobacz

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.