Wyrazy głębokiego współczucia dr Jackowi Gawrońskiemu z powodu śmierci Ojca

Wyrazy głębokiego współczucia dr Jackowi Gawrońskiemu

z powodu śmierci Ojca

składają
Pracownicy Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin